View Marks Sheet
S.NO. CODE COLLEGE NAME
1 197 SHRI PARAM HANS SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA VIDHYAKUND AYODHYA View Result
2 704 ASHA BHAGWAN BUKSH SINGH MAHAVIDYALAYA, PURABAZAR, AYODHYA View Result